NETABooks tuyển dụng NHÂN VIÊN BÁN HÀNG - 02 Vị trí

NETABooks tuyển dụng NHÂN VIÊN BÁN HÀNG - 02 Vị trí

- Làm việc trong môi trường toàn sách là sách, đồng nghiệp thân thiện,
- Lương từ 5-6 triệu/ tháng, gồm: Lương cơ bản + Phụ cấp tăng ca và thưởng doanh số tháng (nếu đạt),
- Lương tháng 13 và thưởng theo kết quả kinh doanh năm (nếu đạt).
Xem thêm
NETABooks tuyển dụng NHÂN VIÊN GIAO NHẬN - 01 Vị trí

NETABooks tuyển dụng NHÂN VIÊN GIAO NHẬN - 01 Vị trí

- Làm việc trong môi trường đồng nghiệp thân thiện, co các hoạt động nội bộ như: sinh nhật nhân viên, thảo luận nội bộ, ...
- Lương từ 6-7 triệu/ tháng, gồm: Lương cơ bản + Phụ cấp giao hàng.
- Lương tháng 13 và thưởng theo kết quả kinh doanh năm (nếu đạt).
Xem thêm