Phạm Sanh Châu

Nhà ngoại giao

 • Hiện là Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền của Việt Nam tại Ấn Độ, kiểm nhiệm Nepal và Bhutan.
 • Các vị trí ngoại giao từng đảm nhiệm:
  - Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
   - Đặc phái viên của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam về các vấn đề UNESCO
  -  Đại sứ Việt Nam tại Bỉ
  - Đại sứ Việt Nam tại Pháp
 • Năm 2017, ông đại diện cho Việt Nam tham gia tranh cử chức Tổng Giám đốc UNESCO. Tên ông gắn liền với các thành tựu của ngoại giao văn hóa, với các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Việt Nam được UNESCO công nhận.
 • Năm 2020, tên ông gắn liền với Chiến dịch Hoa Kim Tước, giúp đưa các công dân Việt Nam bị mắc kẹt tại Ấn Độ do đại dịch Covid-19 về nước, thể hiện những nỗ lực phi thường của Đại sứ quán Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Ấn Độ.